home
contact
links
sitemap
Lef Stadsdynamicaprojectenpublicatiesnieuwsopdrachtgevers

Onderzoek

Onderzoek als basis voor ontwerp

Onderzoek vormt bij LEF stadsdynamica de basis van het ontwerp. Kenmerkend is het vertrekpunt vanuit de historie van de directe stedelijke of landschappelijke omgeving en/of het gebouw waarvoor een nieuwe ruimte ontworpen of een bestaande ruimte herontwikkeld moet worden.

 

Het onderzoek maakt duidelijk welke bestaande - soms in verval geraakte - functionaliteiten en betekenislagen van waarde zijn en welke dynamische interventies nodig zijn voor behoud en uitbreiding. Onderzoek legt ook een relatie met maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op gebruik en beleving van ruimte. Dit maakt het ontwerp toekomstbestendig: het kan een plek veroveren in een bestaande traditie, zoals de Culturele strategie voor de stadsontwikkeling van Lublin (Polen) laat zien.

 

 

Onderzoek als basis voor beleid

Met onderzoek geeft LEF ook richting aan actuele discussies over ruimte en reikt daarmee handvatten aan voor te ontwikkelen beleid. Typerend zijn onconventionele oplossingen vanuit een multidisciplinair perspectief die direct praktisch toepasbaar zijn. Voorbeelden zijn een plan voor de omgang met Monumentaal groen en de reflectie op een debat over Kunst in de Openbare Ruimte in Tilburg.  

disclaimerverstuur een tiptop of page